DEČIJI KAMP

Tema kampa:
Ispit hrabrosti

U životu prolazimo mnoge testove i ispite. Od toga kako i koliko smo pripremljeni zavise i naši rezultati.  Ali ponekad se nalazimo na ispitu hrabrosti kada smo u opasnim situacijama ili pod pritiskom. Da bi prošli takav ispit moramo biti na Božjoj strani. Na kampu ćemo upoznati mladića Danijela koji je u svojoj mladosti prolazio teške ispite, ali je uspeo zbog hrabrosti koju je imao jer mu je Bog bio na prvom mestu. Ceo njegov život je bio veliki ispit hrabrosti.