DOŽIVI NOVO ISKUSTVO

BUDI VOLONTER NA KAMPU!

POZICIJE ZA VOLONTERE

VOĐA GRUPE

Od vođe grupe (VG) se očekuje da bude primer u vrlinama, radi u kolektivu, da ima iskustva u radu sa decom, da bude spreman i sposoban da:

1. sarađuje u timu, poštuje kolege, program i pravila kampa.
2. vodi grupu od 6 – 8 kampera.
3. učestvuje u svim aktivnostima zajedno sa grupom koju vodi.
4. pruža odgovore na pitanja iz duhovne oblasti i da posavetuje iz iste.
5. vodi male grupe u proučavanju Svetog pisma.
6. podučava biblijske lekcije
(završio obuku: EPD1 seminar, DM-tins seminar, ili seminar slične sadržine.)

Vođa grupe takođe treba da je u stanju da:

• podeli svoja iskustva i svedočanstva sa Bogom.
• u zavisnosti od muzičkog obrazovanja, učestvuje u muzičkom delu programa.
• u zavisnosti od darova i sposobnosti, vodi zabavni deo programa: kviz, društvene igre, radionice, debate…

POMOĆNIK VOĐE GRUPE

Pomoćnik vođe grupe (PVG) se takođe očekuje da bude primer u vrlinama, spreman i sposoban za rad i saradnju u kolektivu, kao i da:

1. poštuje i sprovodi odluke vođe grupe.
2. pomaže u aktivnostima zajedno sa vođom grupe.
3. može da podeli svoje svedočanstvo sa Bogom.
4. u zavisnosti od muzičkog obrazovanja, pomaže ili vodi muzički deo programa.
5. u zavisnosti od darova i sposobnosti, pomaže, učestvuje ili vodi zabavni deo programa: kviz, društvene igre, radionice, debate…

TEHNIČKA POMOĆ

Tehnička pomoć na kampu (TPK) od osoba koje se prijave za ovu vrstu službe na kampu se takođe očekuje da budu primeri u svojoj službi. Opis poslova za TPK se odnosi na:

1. pomoć u kuhinji u pripremi obroka.
2. rad u trpezariji, postavljanje i raspremanje stolova, pranje suđa na profesionalnim mašinama, održavanje higijene trpezarije i kuhinje.
3. održavanje higijene kupatila, toaleta, održavanje i uređenje prostora kampa, nabavka hrane, pomoć u prevozu kampera.

PRIJAVI SE KAO VOLONTER